SPECIAL MATERIAL SOLUTIONS SINCE 1977

ERIKOISPINNOITTEET

Thinfilm TFC coatings

PINNOITUSPALVELUT

Industrial and commercial

ERIKOISKOMPOSIITTI RAKENTEET

Composite & structural design

ERIKOISMATERIAALIT

Films & laminates

EV-RATKAISUT

materials and specialcomponents

We design better solutions

Ongelmanratkaisu on liiketoimintaamme.

Vuonna 1977 Suomessa perustettu SC Design Oy on koko olemassaolonsa ajan perustanut tuotekehityksensä pohjoisen ilmaston asettamiin ankariin vaatimuksiin. Materiaalisuojauksessa ei ole tilaa kompromisseille ja sen tiedostaminen on aina ollut periaatteemme jo suunnittelupöydältä lähtien. Yrityksemme toiminta pohjautuu asiakkaidemme kohtaamiin ongelmiin – ongelmanratkaisu on liiketoimintaamme.